• Obrona w sprawach karnych i karnoskarbowych - we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem kasacyjnym.
  • Reprezentowanie interesów pokrzywdzonych - osób fizycznych jak i przedsiębiorstw; uczestnictwo w postępowaniach prokuratorskich, przygotowanie prywatnych aktów oskarżenia, występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
  • Opinie i konsultacje dla firm - ocena prawnokarnych skutków podejmowanych działań gospodarczych. Konsultacje dla prezesów i zarządców - ocena ich odpowiedzialności osobistej.
  • Reprezentacja w postępowaniach dotyczących odpowiedzialności osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej za czyny zabronione pod groźbą kary.
  • Prowadzenie spraw o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, aresztowanie lub zatrzymanie.
  • Sprawa o odroczenie lub przerwę w wykonywaniu kary.
  • Sprawa o warunkowe przedterminowe zwolnienie lub odwołanie takiego zwolnienia.
  • Czynności związane z wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz z wykonywaniem środków zabezpieczających.
  • Sprawy o zatarcie skazania.
  • Sprawy o ułaskawienie.
Wszystkie prawa zastrzeżone @ Kancelaria Adwokacka, Adwokat Anna Kurek
Stopka wykonawcy @ Creato